नीति सांगतों ऐका एक । दास सभेचा सेवक । मन टाळूं नका एक । कोणी एक ॥ ध्रु०॥

सांडावरून जाऊं नये । लांच खाऊं नये । चोहट्यांत राहूं नये । कोणी एक ॥ १ ॥

अक्रीत घेऊं नये । इमान सोडूं नये । बैमान होऊं नये । कोणी एक ॥ २ ॥

सज्जनाशी विटूं नये । नीचासवें बाटूं नये । तस्कराशीं पुसूं नये । कोणी एक ॥ ३ ॥

भक्तिमार्ग खंडूं नये । कुभांड्यासी तंडूं नये । खळासंगें भांडू नये । कोणी एक ॥ ४ ॥

सत्पुरुषाशीं छळूं नये । शिवेचा गुंदा ढाळूं नये । केला नेम टाळूं नये । कोणी एक ॥ ५ ॥

सद्‍गुरुसेवा सोडूं नये । कुळधर्मासी मोडूं नये । पापद्रव्य जोडूं नये । कोणी एक ॥ ६ ॥

संपत्ति आलिया माजूं नये । अभिमानें फुंगू नये । सभा देखून लाजूं नये । कोणी एक ॥ ७ ॥

असत्य वाद करूं नये । खोटा संग धरूं नये । मोचकाशीं मैत्री करू नये । कोणी एक ॥ ८ ॥

भलते भरीं पडूं नये । अनाचार करूं नये । कपट मनीं धरूं नये । कोणी एक ॥ ९ ॥

जन्माआलीया स्वभावें । कांही सार्थक करावें । ऐसें मनीं विचारावें । कोणी एक ॥ १० ॥

एका जनार्दनीं भावें । संतचरणीं लीन व्हावें । सदा हरिनाम उच्चारावें । कोणी एक ॥ ११ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel