मेसको मैराळ तूं मसणीचे आई । धांव पाव वेगीं माझें नमन तुझे पायीं ॥ १ ॥

पंढरीचा हनुमान यातें कोण कोड घाली । जाळियेली लंका येणें तोंड केली काळीं ॥ २ ॥

दोंदील गण्या यातें पाचारुनी काई । उंदरावर बैसुनी केव्हां धांवेल आई ॥ ३ ॥

कैलासीचा शंभु बाई आवडेना मना । लागला भिल्लणीपाठीं कोठें पाहूं त्याला ॥ ४ ॥

लक्ष्मीचा वर खोटा आवडेना आम्हां । धरियेली माव तेणें मारियेला मामा ॥ ५ ॥

एक सेला एक मेला एक सिंदिचा घडा । घेऊनियां आई आमुचें उकली तूं कोडा ॥ ६ ॥

इतुकें घेउनी पाव तूं आम्हांसी । एका जनार्दनीं विनवितों तुजसी ॥ ७ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel