बैसोनी स्वप्न सांगे लोका । नवल आजी पाहिलें तृषा लागली उदका ।

अग्नि जो खादाड न मिळे तया इंधन देखा । पनवु पालाणीं बांधिला देखा ॥ १ ॥

स्वप्नाचें नवल जागृती ऐका । जागृती स्वप्न दोन्ही मिथ्या जाहले देखा ॥ ध्रु० ॥

पंचभूतांची मिळणी जाहली परस्परीं । विसरुनी द्वैतभावा समरसले एकसरीं ।

कर्दमीं रुतलें नवल विंदान परोपरी । काय सांगू या स्वप्नाची नसे आज दुरी

॥ २ ॥

एक नारी एक पुरुष उभयतां देखिले । विवाहमंडप चौबारा घातलें ।

सोहळा औट प्रकार न दिसोनी देखिलें । वर्तन करूं सांगू जातां जागृत मी जाहलें ॥ ३ ॥

ऐसें स्वप्न देखिलें जनार्दन दृष्टि । मिथ्यामय सर्व भासलें उघडली सृष्टी ।

एका जनार्दनीं पायीं पडली मिठी । अहंता ममता यांची सुटलीसे गांठी ॥ ४ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel