थाक रे थाक तुज नाहीं रे उंच नाक । तुझा देह करीन पाक ।

आपुली जन्ममरणाची गोष्टी झाक । सर सर मागें सर ॥ १ ॥

तुझा मायबाप ठाऊक आहे मला । माझ्या दासीच्या दासीपासून कीं रे झाला ।

गुरूगम्ये खूण नाहीं कळली तुला । कच्चें मडकें घेऊन जा आपलें घराला ॥ २ ॥

पाठमोरा उभा कां राहसी । सन्मुख पाहिलें नाहीं मसी ।

तरी उघड्या कर चारी वेशी । पळून जाशी कोणत्या दारीं रे ॥ ३ ॥

म्यां थाक कैकासी दिधला । चंद्र सूर्य उभा केला । इंद्र आहे येसणीला ।

काय रे सांगू मुला तुजला । भ्रांती पडळ झांकून कां नाहीं गेला ॥ ४ ॥

माझ्या मुलाचें एक मूल जाण । तूं ब्रह्मचारी होऊन ।

क्षणांत साठ पोरगे होऊन । एका कन्या दान रे ॥ ५ ॥

पाराशरासारखा ऋषेश्वर । दिवसाचे करून अंधकार । रतवी धिवरे नदीतीर ।

आगस्तिली लोपामुद्रा । हाही खेळ म्यांच केला ॥ ६ ॥

अवघें जाणून प्रपंच सार । त्याला माझा कीं आधार ।

जे राहती निराकार । एका जनार्दनीं तत्पर ॥ ७ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel