आज या हो मंदिरीं ।
थाट करुनि उभी मी द्वारीं ॥धृ०॥
गोड गुणाची मशिं प्रीत करावी ।
शरण आल्यावर माझी लाज धरावी ॥१॥
चंचळ प्रकार सख्या मजवर कां केले ? ।
तुजला पाहतां तप्त शरीर हें झालें ॥२॥
हितगुज माझें आतां किति समजावूं ? ।
धरुनिया पदरीं तुम्हां पलंगीं नेऊं ॥३॥
मी आसलाची आसलपण किति पाहतां ? ।
दाहा घरचीं दाहा द्वारें पुजितां ॥४॥
आलक आसल शोधुनी पाहावें ।
दासी पदरची मला पदरीं धरावें ॥५॥
नाथकृपेनें सखे भरपाई झाली ।
रामा म्हणे, तुझी मर्जी मिळाली ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel