परंतु सर्वच भावजया वाईट नसतात. कधी भावजयाच मनाच्या थोर असतात व भाऊ उलट असतात. भावजयीचे कौतुक करायला नणंद तयार असते :

भावा ग परीस                   भावजय फार भली
कोणा अशीलाची केली                 वयनीबाई ॥
भावा ग परीस                   भावजय ग रतन
सोन्याच्या कारणें                      चिंधी करावी जतन ॥

कोणा कुलशीलवंताच्या घरची ही ? किती चांगली वागते. सोन्यासारखी आहे. माझा भाऊ म्हणजे फाटकी चिंधी. परंतु सोन्यासाठी ह्या चिंधीला जपले पाहिजे. लहानशी चिंधी सोन्याला सांभाळते. किती सुंदर दृष्टान्त ! भाऊ व भावजय यांचे परस्पर प्रेम पाहून बहिणीला धन्यता वाटते :

अतिप्रीत बहु                   प्रीतीची दोघेजण
विडा रंगे कातावीण                    भाईरायाचा ॥

इतर जगातल्या भावजया पाहिल्या म्हणजे स्वत:च्या भावजयीची किंमत  कळते :

भावजयांमध्ये                वहिनीबाई शांत
भाऊ माझे सूर्यकान्त                  उगवले ॥

भाऊ तेजस्वी, जरा प्रखर. परंतु वैनी अगदी शांत व सौम्य पाहून बहिणीला समाधान होते !

भावाचे वर्णन करताना बहिणीच्या वाणीत सारी सरस्वती जणू येऊन बसते. माझे भाऊ म्हणजे देवळातील निर्मळ आरसे, देवळातले अभंग खांब, देवळाजवळची शीतळ झाडे :

माझे दोघे भाऊ               देवळाचे खांब
अभंग प्रेमरंग                      मला ठावें ॥
माझे दोघे भाऊ               बिल्लोरी आरसे
देवळीं सरिसे                      लावीयेलें ॥
माझे दोघे भाऊ               मला ते वाणीचे
देवाच्या दारींचे                    कडुलिंब ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel