माहेरी आलींस             किती गेलीस सुकोनी
किती आलीस दिसांनी             तान्हेबाळें                  ३८१

माहेरा आलीस             रहावें चार मास
येऊं दे थोडें मांस             अंगावरी                          ३८२

माहेरी आलीस             तुला सखी काय देऊं
बैंगणी खण घेऊं             उषाताईला                       ३८३

दिवाळसणाला             जांवई घरीं आला
सल्ल्यांचा जोड दिला             बाप्पाजींनी               ३८४

दिवाळसणाला             जावयाला आणा
सखीया समाधाना             उषाताईच्या                  ३८५

पाहुण्याला पाहुणचार         मेहुण्या मेजवानी
कंथ तुझा समाधानी             उषाताई                     ३८६

पाहुण्या पाहुणचार         मेहुण्या बुंदी-लाडू
एका पंक्ती दोघीं वाढूं             वन्संबाई                    ३८७

सांवळया मेहुण्याचा         पलंग पितळेचा
वर ठसा पुतळीचा             उषाताईचा                     ३८८

पाहुण्या पाहुणचार         मेहुण्या बुंदी-लाडू
नको माझी आस मोडूं             वैनीबाई                   ३८९

माझ्या माहेराला         जशी गोकुळींची वजा
कारभारी मामा तुझा             तान्हेंबाळा                  ३९०

माझ्या माहेराला         ताटवाट्यांच्या चळती
जेवून उठले                 माझे भाऊ तुझें पती             ३९१

माझ्या माहेराला         राही सदा उघडें दार
आल्या गेल्या पाहुणचार         होत असे                   ३९२

माझ्या माहेराला         नकार नाही कोणा
आला गेला पाहुणा             नित्य आहे                    ३९३

माझ्या माहेराची         सांगू मी कीर्ति
लाज वाटे सखी                 कशी सांगू माझ्या ओठीं    ३९४

माझ्या माहेराला         केवढी आंबराई
आंब्यांना तोटा नाही             कधीं काळीं                  ३९५

माझ्या माहेराला         नारळी पोफळी
त्यांची ग छाया दाटली             अंगणात                   ३९६

माझ्या माहेराला         नाही कोणा सासुरवास
सुना लेकीच्यापरीस             वागवीती                     ३९७

पाऊसपाण्याची             धरणीमाय वाट पाहे
तशी मला आस आहे             माहेराची                    ३९८

दिवस मावळला         कर्दळीआड झाला
मला माघारी ना आला             माहेरीचा                  ३९९

माझ्या माहेराला         डोलते मोठी बाग
वाटेल ते तूं माग             वैनीबाई                           ४००


आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel