पाली भाषेतः-

सिया अञ्ञन पि...कथं च सिया। यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बं वेदनापच्चया ति अयमेकानुपस्सना, वेदनानं त्वेव असेसविरागनिरोधा नात्थि दुक्खस्स सम्भवो ति अयं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा...अथापरं एतदवोच स्तथा—

७३८ सुखं वा यदि वा दुक्खं अदुक्खमसुखं १सह।(१ रो.-सहा.)
अज्झत्तं च बहिद्धा च यं किञ्चि अत्थि वेदितं।।१५।।

७३९ एतं दुक्खं ति ञत्वान मोसधम्मं पलोकिनं।
फुस्स फुस्स वयं पस्सं एवं तत्थ विरज्जति।
वेदनानं खया भिक्खु निच्छातो परिनिब्बुतो ति।।१६।।

सिया अञ्ञेन पि... कथं च सिया। यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बं तण्हापच्चया ति अयमेकानुपस्सना, तण्हाय त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति अयं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा...अथापरं एतदवोच स्तथा—

मराठी अनुवादः-

दुसर्‍याही पर्यायानें....इत्यादि....ती कशी? जें कांहीं दु:ख उद्भवतें तें सर्व वेदनांपासून, ही एक अनुपश्यना; आणि वेदनांचा वैराग्यानें अशेष निरोध केल्यानें दु:खाचा उद्भव नाहीं, ही दुसरी अनुपश्यना. भिक्षूंनो, याप्रमाणें...इत्यादि... तो सुगत शास्ता म्हणाला—

७३८ आध्यात्मिक किंवा बाह्य, सुख, दु:ख किंवा उपेक्षा यांपैकीं कोणतीही वेदना,(१५)

७३९ ती नश्वर, लुप्त होणारी व दु:खद आहे व तिचा अनुभव मिळाल्यानंतर अखेर तिचा व्यय होतो असें जाणून भिक्षु तिच्या विषयीं विरक्त होतो, व वेदनांच्या क्षयानें निस्तृष्ण होऊन परिनिर्वाण पावतो.(१६)

दुसर्‍याही पर्यायानें....इत्यादी...ती कशी? जें काहीं दु:ख उद्भवतें तें सर्व तृष्णेपासून, ही एक अनुपश्यना; आणि तृष्णेचा वैराग्यानें अशेष निरोध केल्यानें दु:खाचा उद्भव नाहीं, ही दुसरी अनुपश्यना. भिक्षूंनो, याप्रमाणें...इत्यादि... तो सुगत शास्ता म्हणाला—
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel