क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः ।

उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत् ॥१३॥

यदुनंदन समस्त । क्रीडाकंदकु झेलित ।

एकमेकांतें हाणित । ठकवून पळत परस्परें ॥४३॥

ऐसे नाना क्रीडाविहार । करीत आले यदुकुमार ।

अंगीं श्रीमद अपार । औद्धत्यें थोर उन्मत्त ॥४४॥

अतीत-अनागत-ज्ञानवंत । ऋषीश्वर मीनले समस्त ।

ज्यांचें वचन यथार्थभूत । त्यांसिही निश्चित ठकूं आम्ही ॥४५॥

जैं अघडतें येऊनि पडे । तैं यांचें वचन कैसें घडे ।

म्हणोनि ऋषीश्वरांपुढें । मांडिलें कुडें यदुकुमरीं ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel