स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशीः काम उद्धव ।

न याति स्वर्गनरकौ, यद्यन्यन्न समाचरेत् ॥१०॥

गृहस्थाश्रमीं स्वधर्मस्थिती । जरी विचरेना ’अन्यगती’ ।

तरी येथेंचि लाहे विरक्ती सुनिश्चितीं उद्धवा ॥११०॥

अन्यगतींचें विचरण । तें तूं म्हणशील कोण ।

ऐक त्याचेंही लक्षण समूळ खूण सांगेन ॥११॥

परद्रव्य-परदारा-रती । परापवादाची वदंती ।

ही नांव गा ’नारकी गती’ । जाण निश्चितीं उद्धवां ॥१२॥

दिविभोगाचेनि श्रवणें । ज्याच्या मनाचें बैसे धरणें ।

कर्में तदनुकूल करणें । तैं स्वर्गा भोगणें अलोट ॥१३॥

या जाण दोन्ही ’अन्यगती’ । यांतूनि काढूनियां वृत्ती ।

यज्ञादिकीं मज यजिती । तैं नैराश्यस्थिती नित्यनैमित्यें ॥१४॥

तैं न पडे स्वर्गीचें पेणें । न घडे नरकासी जाणें ।

येचि लोकीं विरक्त होणें । तेंचि बोलणें हरि बोले ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel