सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् ।

यच्चान्यदप्यनुज्ञायमुपयुञ्जीत संयतः ॥२८॥

अन्नधनपुष्पी फळीं । सायंप्रातर्मध्यान्हकाळीं ।

भिक्षा मिळे ते गुरूजवळी । अर्पूनि कृतांजळी रहावें ॥७॥

तेथ गुरुआज्ञा जाहल्याही जाण । उदरापुरतें घ्यावें अन्न ।

अन्नावेगळें पदार्थभरण । घेवों न ये जाण ब्रह्मचार्‍या ॥८॥

सायं प्रातः काळीं जाण । ब्रह्मचार्‍या विहित भोजन ।

गुरुआज्ञा जें दिधलें अन्न । तेणें प्राणतर्पण करावें ॥९॥

तेथ न म्हणावें धडगोड । न करावें रसनाकोड ।

न वाढवावा विषय वाड । देहनिर्वाहीं चाड शिष्यासी ॥३१०॥

भोजनीं कांहीं ज मागावें जाण । यालागीं दृढ धरावें मौन ।

अधिक खादलिया अन्न । तें प्रतिबंधन गुरुसेवे ॥११॥

आहारीं अधिक घेतलिया अन्न । निद्रा आलस्य दाटी गहन ।

अत्यंत अल्प जें भोजन । तेणें विकळचळण देहाचें ॥१२॥

गुरुसेवेलागीं जाण । वृत्ती राखावी सावधान ।

यालागीं शिष्यासी भोजन । युक्ताहारपण सर्वदा ॥१३॥

गुरुसेवेलागीं जाण । शरीर राखावें सावधान ।

तें गुरुसेवेचें लक्षण । स्वयें जनार्दन सांगत ॥१४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel