वासे बहूनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरपि ।

एक एव चरेत्तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः ॥१०॥

जेथ होय बहुतांची वस्ती । तेथ अनिवार कलहप्राप्ती ।

दोघे बैसल्या एकांतीं । वार्ता करिती बहुविधा ॥१३॥

जेथें गोष्टीखालीं काळु जाये । तेथें निजस्वार्थु हों न लाहे ।

यालागीं मी पाहें । विचरत आहें एकाकी ॥१४॥

एकाकी एकाग्रता । साधिल्या थोर लाभु ये हाता ।

येचविषयीं शरकर्ता । गुरु तत्त्वतां म्यां केला ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel