कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ ।

गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतूः ॥६४॥

बाळकांच्या अतिप्रीतीं । कपोता आणि कपोती ।

चारा घेऊनि येती । नीडाप्रति लवलाहें ॥९६॥

स्त्रीसुखाची आसक्ती । तेचि वाढत्या दुःखाची सूती ।

स्त्रीसंगें दुःखप्राप्ती । सांगों किती अनिवार ॥९७॥

पुरुषासी द्यावया दुःख । स्त्रीसंगूचि आवश्यक ।

पुत्रपौत्रद्वारा देख । नानादुःख भोगवी ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel