श्रीउद्धव उवाच ।

यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव ।

योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम् ॥१५॥

उद्धव म्हणे गा केशवा । सनकादिकांसी केव्हां ।

उपदेश केला गा तुवां । जवळी तेव्हां मी कां नव्हतों ॥६८॥

येणेंचि रूपें हृषीकेशी । योग सांगीतला तयांसी ।

किंवा रूपांतरें म्हणसी । तें जाणावयासी मज इच्छा ॥६९॥

कोण काळ समयो कोण । कोण योग कैसा प्रश्न ।

तें कृपा करोनि आपण । मज संपूर्ण सांगावें ॥२७०॥

ऐकोनि उद्धवाचा प्रश्न । कृपा कळवळला नारायण ।

हंस‍इतिहासनिरूपण । आपुलें आपण सांगत ॥७१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel