छिद्यमानं यमैरेतैः, कृतनीडं वनस्पतिम् ।

खगः स्वकेतमुत्सृज्य, क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥

जेवीं कां वृक्षाचे अग्रीं नीड । पक्षी करुनि वसे अतिगूढ ।

तळीं त्याचि वृक्षाचें बूड । छेदिती सदृढ निर्दय नर ॥५६॥

तें देखोनि वृक्षच्छेदन । पक्ष्यें सांडोनि गृहाभिमान ।

पळाल्या पाविजे कल्याण । राहतां मरण अचूक ॥५७॥

त्या वृक्षाचिया ऐसें जाण । देहासवें लागलें मरण ।

तेथें जीवासी राहतां जाण । दुःख दारुण अनिवार ॥५८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel