उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः ।

सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥

म्यां सांगीतल्या ज्या योगधारणा । मज भजतां त्या भावना ।

त्या त्या सिद्धी त्यासी जाणा । पूर्वोक्तलक्षणा उपजती ॥७८॥

अनेक भावना धरितां चित्तीं । त्या त्या धारणेच्या व्युत्पत्ती ।

अनेक सिद्धींची होय प्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥७९॥

नाना योगधारणाव्युत्पत्ती । न करितां सकळ सिद्धींची प्राप्ती ।

एके धारणेनें होय निश्चितीं । ते मी तुजप्रती सांगेन ॥१८०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel