वयं त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु ।

त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः ॥४८॥

भजावें तुझिया निजभक्तां । ऐकावी तुझी कथावार्ता ।

इतुकेनि तरलों जी सर्वथा । कृष्णनाथा निजमाया ॥८६॥

आम्हां कर्ममार्गींचिया कर्मठां । तुवां उपकारु केला मोठा ।

तुझ्या कथेचा श्रवणपाठा । मुक्त दारवंठा मोक्षाचा ॥८७॥

असो मोक्षाची कथा । चाड नाहीं गा सर्वथा ।

तुझ्या भक्तांसी तुझी कथा । करितां भवव्यथा न बाधीचि ॥८८॥

तुझे अभेद भक्तीचें कोड । आम्हां संसारुचि गोड ।

ठेंचूनि त्रिगुणांचें तोंड । भक्त प्रचंड भजताति ॥८९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel