तप्तजाम्बूनदप्रख्यं, शङखचक्रगदाम्बुजैः ।

लसच्चतुर्भुजं शान्तं, पद्मकिञ्जल्कवाससम् ॥३८॥

स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवराङगदम् ।

श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्, कौस्तुभं वनमालिनम् ॥३९॥

जैसी तत्पस्वर्णभा । तैशी मूर्तीची अंगप्रभा ।

चतुर्भुज साजिरी शोभा । चिन्मात्रगाभा साकार ॥१२॥

शंखचक्रगदाकमळ । कांसे पीतांबर सोज्ज्वळ ।

लोपूनि अग्निप्रभाज्वाळ । मूर्तिप्रभा प्रबळ प्रकाशे ॥१३॥

मुकुटकुंडलें मेखळा । श्रीवत्स शोभे वक्षस्थळा ।

आपाद रुळे वनमाळा । झळके गळां कौस्तुभ ॥१४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel