भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।

एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥२०॥

इष्टमित्रांचें मित्रत्व मोडी । बंधुबंधूंचा स्नेह विघडी ।

सुहृदांचें सौजन्य तोडी । फुटकी कवडी अर्थाची ॥५२॥

पित्यापुत्रांमाजीं विरोध । स्त्रीपुत्रांमाजीं द्वंद्व ।

तो हा जाण अर्थसंबंध । विभांडी हार्द सुहृदांचें ॥५३॥

काकिणी म्हणजे वीसकवडी । ते आप्तांचा स्नेह तोडी ।

त्यांतील एक फुटकी कवडी । भेदू पाडी सुहृदांसी ॥५४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel