ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ।

सलोकाँल्लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् ॥२७॥

यालागीं जी यादवराया । आम्ही वांछूं तुझ्या पायां ।

वेगु कीजे स्वधामा यावया । सुरवर्या श्रीकृष्णा ॥५९॥

ऐकें देवकींनंदना । जरी मानेल तुझिया मना ।

तरी निघिजो जी याचि क्षणा । सुरसेना तिष्ठत ॥२६०॥

सलोक लोकपाळ जे जे । त्यांवरी तुवां कृपा कीजे ।

आम्ही किंकर गा तुझे । वचन मानिजे दासांचें ॥६१॥

ऐकें जी वैकुंठनाथा । तुझी थोर आम्हां अवस्था ।

आदिकरूनि उमाकांता । आणि समस्तां देवांसी ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel