यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां, तमो विहन्यान्न तु सद्विधत्ते ।

एवं समीक्षा निपुणा सती मे, हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥

डोळां नांदते दृष्टीसी । तम अवरोधी तियेसी ।

सूर्य उगवूनि तमातें निरसी । परी नवे दृष्टीसी नुपजवी ॥४॥

तेवीं अविद्या क्षोभूनि सबळ । आत्मा नाहीं न करवेच केवळ ।

पुरुष बुद्धीस आणोनि पडळ । मिथ्या द्वैतजाळ दाखवी ॥५॥

तेथ पावल्या शुद्ध ज्ञानासी । अविद्या मळ मात्र निरसी ।

परी नवें उपजवावया आत्म्यासी । सामर्थ्य ज्ञानासी असेना ॥६॥

आत्मा निजप्रकाशेंसीं । ज्ञानाज्ञानातें प्रकाशी ।

तें ज्ञानाज्ञान परमात्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥७॥

ज्ञानाज्ञानविकार । अविद्यांतःपाती साचार ।

आत्मा अविद्येहूनि पर । नित्य निर्विकार या हेतू ॥८॥

रात्रि नाहीं सूर्यासी । मा दिवसु काय आहे त्यासी ।

तेवीं ज्ञानाज्ञान आत्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥९॥

आत्मा निर्विकार स्वयंज्योती । अलिप्त ज्ञानाज्ञानस्थिती ।

त्या स्वरुपाची सहज प्राप्ती । उद्धवाप्रति हरि सांगे ॥५१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel