स्वार्थस्याकोविदं धिङ्‌मां, मूर्खं पण्डितमानिनम् ।

योऽहमीश्वरतां प्राप्य, स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥१३॥

चहूं पुरुषार्थांचें अधिष्ठान । नरदेह परम पावन ।

जेणें देहें करितां भजन । ब्रह्म सनातन पाविजे ॥५९॥

नरदेहींचा क्षण क्षण । समूळ निर्दळी जन्ममरण ।

भावें करितां हरिस्मरण । महापापें जाण निर्दळती ॥१६०॥

त्या नरदेहाची लाहोनि प्राप्ती । नरवर्य झालों चक्रवर्ती ।

त्या माझी जळो जळो स्थिती । जो वेश्येप्रती भुललों ॥६१॥

मानी श्रेष्ठ मी सज्ञान । परी अज्ञानांहूनि अज्ञान।

नेणेंचि निजस्वार्थसाधन । वेश्येआधीन मी झालों ॥६२॥

लाभोनि नरदेहनिधान । म्यां देहीं धरिला ज्ञानाभिमान ।

न करींच निजस्वार्थसाधन । हें मूर्खपण पैं माझें ॥६३॥

जैसा गायीमागें कामयुक्त । धांवतां बैल न मानी अनर्थ ।

कां खरीमागें खर धांवत । तैसा कामासक्त मी निर्लज्ज ॥६४॥

खरी खरास हाणी लाताडें । तरी तो धसे पुढें पुढें ।

तैसाचि मीही वेश्येकडे । कामकैवाडें भुललों ॥६५॥

’कामभोगांतीं विरक्ती’ । ऐसें मूर्ख विवेकी बोलती ।

ते अधःपातीं घालिती । हे मज प्रतीति स्वयें झाली ॥६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel