तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव ।

आसामकेतमां वृङ्ध्व सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ॥१४॥

तें अतिआश्चर्य देखोन । झाले कामादिक मूर्च्छापन्न ।

तयांप्रति नारायण । काय हांसोन बोलिला ॥८८॥

आम्हीं अवश्य पूजावें तुम्हांसी । कांहीं अर्पावें बलिदानासी ।

संतोषावया इंद्रासी । यांतील एकादी दासी अंगीकारा तुम्हीं ॥८९॥

यांचें सौंदर्य अतिथोर । म्हणाल होईल अपमानकर ।

तुम्हांसमान जे सुंदर । तिचा अंगीकार करावा तुम्हीं ॥१९०॥

म्हणाल यांत नाहीं हीन । अवघ्या सौंदर्यें संपूर्ण ।

कोणी न दिसे आम्हांसमान । केवीं आपण अंगीकारावी ॥९१॥

जरी नाहीं तुम्हांसमान । सकळ सौंदर्यें अतिसंपन्न ।

तरी एकीचें करावें वरण । होईल भूषण स्वर्गासी ॥९२॥

ऐसें नारायणाचें वचन । ऐकोनि हरिखलीं संपूर्ण ।

करूनियां साष्टांग नमन । मस्तकीं वचन वंदिलें ॥९३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel