तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् ।

कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् ॥७२॥

जाळीं पडला कपोता दुर्बुद्धी । झाली लुब्धकाची कार्यसिद्धी ।

सहकुटुंब घेऊनि खांदीं । निघे पारधी निजस्थाना ॥२९॥

ऐसा जो कोणी गृहमेधी । त्यासी सर्वथा काळ साधी ।

जैशी कपोत्याची बुद्धी । तैसी सिद्धी गृहमेध्या ॥६३०॥

बाळकांच्या काकुळतीं । मरण पावली कपोती ।

ऐसें देखत देखतां दुर्मती । तेथ निश्चितीं उडी घाली ॥३१॥

यापरी तो कपोता । कुटुंबाची मेधा वाहतां ।

मरण पावला सर्वथा । विवेकु चित्ता न धरीचि ॥३२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel