द्वारकां हरिणा त्यक्ता, समुद्रोऽप्लावयत्क्षणात् ।

वर्जयित्वा महाराज, श्रीमद्भगवदालयम् ॥२३॥

नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः ।

स्मृत्याऽशेषाशुभहरं, सर्वमङगलमङगलम् ॥२४॥

द्वारका सांडूनि गेला श्रीकृष्ण । तेथें समुद्र येऊनि आपण ।

बुडविली न लागतां क्षण । पळाले जन हाहाभूत ॥८९॥

द्वारका बुडविली संपूर्ण । राखिलें भगवंताचें स्थान ।

जो आला पाताळींहून । कुशनिर्दळण करावया ॥२९०॥

तें भगवंताचें स्थान । समुद्र न करीचि निमग्न ।

तेथें हरीचें सन्निधान । नित्य जाण स्फुरद्रूप ॥९१॥

ज्याचें करितांचि स्मरण । महापातकां निर्दळण ।

सकळ मंगळाचें आयतन । तें हरीचें स्थान उरलें असे ॥९२॥

ते द्वारकेमाजीं नित्यपूजा । अद्यापि होतसे गरुडध्वजा ।

ऐक परीक्षिती महाराजा । तें अधोक्षजाचें स्थान ॥९३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel