तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः ।

धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥९॥

खाय ना जेवी ना लावी हात । ठेव्यापाशीं जैसें भूत ।

तैंसें याचें यक्षवित्त । असे राखत ग्रहो जैसा ॥११॥

केवळ धर्मकामरहित । धनलोभी जैसें भूत ।

त्या नांव बोलिजे यक्षवित्त । जीवाहून आप्त अर्थ मानी ॥१२॥

स्वशरीरीं भोग नाहीं जाण । तेणें इहलोक झाला शून्य ।

नाहीं स्वधर्मकर्म पंचयज्ञ । परलोक शून्य तेणें झाला ॥१३॥

यज्ञाचे पंच विभागी । यज्ञभाग न पवे त्यांलागीं ।

ते कोपोनियां पंचविभागीं । वित्तनाशालागीं उद्यत ॥१४॥

पावोनि ब्राह्मणजन्म वरिष्ठ । धनलोभें स्वधर्मनष्ट ।

तो होय उभय लोकीं भ्रष्ट । पावे कष्ट कृपणत्वें ॥१५॥

करितां अतिआयास । जोडला अर्थ बहुवस ।

त्यासी अधर्में आला नाश । तोही विलास हरि सांगे ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel