नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्निःश्रेयसमनल्पकम् ।

तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ॥३५॥

जो निरपेक्ष निर्विशेष । तो मज पूज्य महापुरुष ।

मोक्ष त्याचे दृष्टीं भूस । धन्य नैराश्य तिहीं लोकीं ॥११॥

ऐक निरपेक्षतेचा उत्कृष्ट । तेथ चारी पुरुषार्थ फळकट ।

वैकुंठकैलासादि श्रेष्ठ । ते पायवाट निरपेक्षा ॥१२॥

निरपेक्षापाशीं जाण । वोळंगे येती सुरगण ।

तेथ ऋद्धिसिद्धींचा पाड कोण । वोळंगे अंगण कळिकाळ ॥१३॥

स्वयें महादेव आपण । सर्वस्वें करी निंबलोण ।

श्रियेसहित मी आपण । अंकित जाण तयाचा ॥१४॥

निरपेक्ष जो माझा भक्त । तो मजसमान समर्थ ।

हेंही बोलणें अहाच येथ । तो मीचि निश्चित चिद्रूपें ॥१५॥

मी परमात्मा परमानंद । भक्त मद्भजनें शुद्ध स्वानंद ।

दोघे अभेदें स्वानंदकंद । सच्चिदानंद निजरुपें ॥१६॥

ऐसे मद्भावें भक्त संपन्न । ते न देखती दोषगुण ।

तेचिविखींचें निरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel