सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढ्स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे ।

तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम् ॥१६॥

तूझी माया विचित्र उपाधी । शरीरीं केली आत्मबुद्धी ।

आत्मीयें शरीरसंबंधीं । विपरीत सिद्धी वाढली ॥७१॥

मी माझें वाढलें गाढ । तेणें मति झाली मूढ ।

गृहासक्ति लागली दृढ । त्यागु अवघड यालागीं ॥७२॥

ऐशी ही बुद्धि विवळे । अप्रयासें तत्व आकळे ।

तैशी कृपा कीजे राऊळें । दासगोपाळें तारावया ॥७३॥

ऐकें गा पुरुषोत्तमा । निजदासां आपुल्या आम्हां ।

सोडवी गा संसारश्रमा । आत्मयारामा श्रीकृष्णा ॥७४॥

तूज सांडोनि हृषीकेशी । पुसों जावें आणिकांपासीं ।

तें नये माझिया मनासी । विषयीं सर्वांसी व्यापिलें ॥७५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel